Kontakt

0915 244 106

info@embe.sk

Jesenná 1
Prešov
080 05
(areál NOSTROMO)

embe-sk, s.r.o.

Jesenná 1
Prešov 080 05

IČO: 47 380 446
IČ DPH: SK2023842205
Číslo účtu: SK0911000000002948009404

Spoločnosť zapísaná v OR PO, Odd. Sro. vložka: 28567/P
Zodpovedná osoba: Marek Baran